متخصص داخلی - غدد

امگا-3- مقدمه برای آشنائی

اسیدهای چرب اُمگا - 3 ، در بدن انسان وظایف بسیار متنوعی به عهده دارند. وجود آن ها برای ادامه زندگی لازم است. بدن انسان نمی تواند مقدار مورد نیاز خود را بسازد. به همین دلیل

اسیدهای چرب اُمگا- 3 را جزء مواد غذائی اساسی به حساب می آورند؛ به عبارت دیگر ناگزیریم آن ها را با خوردن مواد غذائی تامین کنیم.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی