متخصص داخلی - غدد

درجه حرارت طبیعی بدن انسان چقدر است؟

  Carl Reinhold August Wunderlich در سال 1851  تصمیم گرفت بفهمد درجه حرارت طبیعی بدن انسان چقدر است؟ درجه حرارت بدن 25 هزار آلمانی را در روزها و ساعت های مختلف، جمعا یک میلیون بار اندازه گرفت و به میانگین 37 درجه سانتی­گراد رسید و از آن پس همین 37 درجه به صورت "عددی ثابت" در پزشکی در آمد. گوئی با "اعداد ثابت" فیزیک و ریاضی موجه ایم. برای آن که متوجه شوید که این دانشمند آلمانی چه کار پرزحمتی انجام داده بود، اشاره می شود که درازی آن دماسنج حدود 30 سانتی متر بود و حدود نیم ساعت طول می کشید تا درجه حرارت بدن یک نفر را مشخص کند. 


اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی