متخصص داخلی - غدد

دیابت شیرین در بزرگسالان 2023 "درمان کنونی کان"

برای تعریف دیابت شیرین و پیش دیابت، سطح خونی گلوکز را مدنظر قرار می دهند، برای این دسته بندی، ارقام و حد و مرز مشخص استانداردی تعیین کرده اند. از طرف دیگر،

عوارض دیابت شیرین )مخصوصاً بیماری آترواسکلروز و بیماری میکروواسکولر( طی زمان، بیشتر با مدت تماس با هیپرگلیسمی ارتباط خطی دارد، تا هر یک از نشانه های

هیپرگلیسمی. مثلا یک تعریف مورد قبول دیابت آن است که سطح گلوکز ناشتای خون مساوی یا بیش از 126 mg/dL باشد. لیکن خطر بروز بیماری قلبی عروقی حتی در ارقام پائین تر از این حد به طور واضح افزایش می یابد. کسانی که دچار پیش دیابت هستند ) طبق تعریف سطح گلوکز خونشان 100 الی 125 mg/dL است، ( تقریبا به همان اندازۀ دیابتی ها )که سطح گلوکز خونشان 126 mg/dL یا بیشتر است) در معرض ابتلا به بیماری آترواسکلروزی قلب هستند.

مترجم: دکتر البرز هدایتی امامی، دکتر محمدحسن هدایتی امامی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی