متخصص داخلی - غدد

پوکی استخوان = استئوپوروز

استئوپوروز عبارتست از کاهش استحکام استخوان به نحوی که منجر به افزایش خطر شکستن شود. ازدست رفتن بافت استخوان، شالوده و ساختمان میکروسکوپی استخوان را در هم

می ریزد؛ بنابراین جریان ازدست رفتن استخوان، ویرانی شدیدی در استحکام استخوان ایجاد می کند و کاهش استحکامی که ایجاد می شود خیلی بیشتر از حدی است که با اندازه گیری ساده "تراکم" استخوان متوجه آن می شویم.

نویسنده: از کتاب هاریسون 21، 2022
مترجم: دکتر البرز هدایتی امامی، دکتر محمدحسن هدایتی امامی
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی